Dicționarul Multimedia al Teatrului Românesc este un proiect editorial inedit, creat integral online, care profită de potențialul noilor media pentru a trezi interesul noilor generații pentru trecutul recent al scenei românești.

În același timp, Dicționarul este un proiect menit să redescopere, să revitalizeze și să reimagineze arhivele teatrale pentru noile generații și să contribuie la prezervarea lor pentru viitor. Proiectul folosește noile tehologii pentru a recupera, până nu e prea târziu, o parte esențială din memoria culturală recentă și pentru a o reda pe înțelesul tinerilor și cu mijloacele preferate de noile generații crescute în epoca digitală.

Despre

Gândit de Asociația Română pentru Promovarea Artelor spectacolului împreună cu partenerii săi implicați în procesul de educație, prestigioasele universități Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, prin departamentele lor de teatru.
Dicționarul Multimedia al Teatrului Românesc își propune ca, prin dimensiunea sa multimedia, să vină în întâmpinarea noilor generații, pentru care dimensiunea vizuală este esențială.

Dicționarul include până acum 150 de fișe multimedia, împărțite în două secțiuni: Artiști și Spectacole care acoperă perioada 1950-2020. Intenția inițiatorilor este să continue completarea Dicționarului, pe măsură ce vor accesa noi fonduri.

Dicţionarul multimedia al teatrului românesc
ISSN 2734 – 5467
ISSN-L 2734 - 5467Fișele dedicate personalităților, respectiv spectacolelor includ elemente vizuale elocvente, atent alese, printr-un proces de curatoriere de natură să evoce relevant persoanele sau evenimentele respective, punându-le în contextul mai larg al epocii, care este astfel reconstituită pentru cei de azi.

Selecția de artiști și spectacole pentru noul Dicționar Multimedia al Teatrului Românesc este operată de către un grup de specialiști în teatru independenți sau afiliați principalelor universități din țară. Principiile de selecție folosite de grupul de specialiști vor respecta ideea de promovare a valorilor europene și a gândirii critice, astfel fiind incluși în selecție acei creatori care, de-a lungul perioadei asupra căreia ne oprim, au făcut legătura între scena românească și cea a lumii, în ciuda condițiilor de izolare dictate de către un sistem totalitar.

Autorii articolelor despre artiștii și spectacolele selectate sunt autorități în domeniu, printre care Miruna Runcan, Mirella Patureau, Oltița Cîntec, Cristina Modreanu, Oana Cristea Grigorescu, Gina Șerbănescu, Magda Mihăilescu, Emma Pedestru, Vera Molea, dar din echipă fac parte și cei mai buni studenți la teatru ai universităților partenere.

Curatoarea proiectului este criticul de teatru Cristina Modreanu, asistată de Ilinca Urmuzache în calitate de coordonatoare de proiect.

Multumiri speciale

Florica Ichim, realizatoarea seriei de volume Galeria Teatrului Românesc, editura Fundația culturală ”Camil Petrescu”
Dan Matei, coordonatorul site-ului cimec.ro, care include informații centralizate despre premierele tuturor teatrelor din țară și colecția integrală, digitalizată, a revistei Teatrul de dinainte de 1989
Ana Teodorescu, secretar literar Teatrul de Comedie

Direcții de dezvoltare

Dicționarul Multimedia al Teatrului Românesc își propune să devină un model de bună practică, în stare să influențeze politicile culturale naționale în vederea acționării eficiente pentru recuperarea consistentă și coerentă a memoriei culturale și conservarea, respectiv punerea ei în valoare cu mijloace moderne, un deziderat promovat și de strategiile europene pentru cultură.

Valoarea adăugată a proiectului vine din componenta sa implicit educativă, fiind întărite cunoștințele și competențele studenților din facultățile de teatru ale celor două universități partenere,

din Cluj-Napoca și Târgu Mureș, care vor fi implicați în procesul de cercetare pentru realizarea fișelor și în redactarea articolelor de specialitate.

Pe de altă parte, sunt valorificate experiențele inter-generaționale pentru a găsi modelul cel mai potrivit de transmitere a informațiilor, printr-un vocabular potrivit epocii digitale, spre beneficiul audienței viitorului.

Parteneri

Proiectul Dicționarul multimedia al teatrului românesc este produs de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS) și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.